1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1

Parkering

2

Parkering

3

Vindskydd och grillplats

4

Vindskydd och grillplats

5

Spången – möjlighet att gå över

6

Brygga

7

Brygga

8

Brygga

9

Brygga

10

Brygga

11

Brygga

12

Brygga

13

brygga inre

Brygga

14

Brygga

15

Brygga

16

Brygga

17

Brygga

18

Brygga

19

Brygga

20

Utetoalett

21

Vägbom

22

Vägbom

23

Anslagstavla med regler

24

Anslagstavla med regler

25

Vägbom

26

Vägbom

27

Brygga

28

Brygga

29

Brygga

30

Brygga