1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1

Parkering

2

Parkering

3

Vindskydd och grillplats

4

Vindskydd och grillplats

5

Spången – möjlighet att gå över

6

Brygga

7

Brygga

8

Brygga

9

Brygga

10

Brygga

11

Brygga

12

Brygga

13

brygga inre

Brygga

14

Brygga

15

Brygga

16

Brygga

17

Brygga

18

Brygga

19

Brygga

20

Brygga

21

Utetoalett

22

Vägbom

23

Vägbom

24

Anslagstavla med regler

25

Anslagstavla med regler

26

Vägbom

27

Vägbom

Sidan är under konstruktion. Någon av bryggorna kan saknas.