Fiskebestämmelser

1. Tillstånd för fiske i Vällingasjön erhålles genom lösande av fiskekort på www.ifiske.se, dessutom hos Peters Sport i Lagan (mån-fre kl. 10.00-18.00, lör kl. 10.00-12.00).

2. Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Fiskekortet är giltigt endast under förutsättning att namn och datum är ifyllt med bläck, både på kort och kuvert.

3. Fiskekort berättigar till fiske med spinn, haspel eller flugspö. OBS! Agnad krok är förbjuden. Endast ett spö åt gången får användas.

4. Fiske från båt och kanot är förbjudet.

5. Fiske med flugspö från BellyBoat utan åror är tillåtet 3/5.

6. Fiskekort skall uppvisas vid anfordran.

7. Personer som ertappas under utövande av sportfiske utan gällande fiskekort kommer att anmälas för olovligt fiske. Fiskare som inte följer gällande fiskeregler för Vällingasjön, kommer att anmälas för olaga fiske.

8. Vid överträdelse av ordnings eller fiskeregler är fiskekortet förbrukat.

9. Varje fiskekort berättigar till fångst av 2 stycken laxartade fiskar. Kortinnehavarens barn t.o.m. 12 år får i målsmans sällskap fritt deltaga i fisket, med de fångstbegränsningar som gäller per kort.

10. Pris 200:-/fiskekort eller 20 Euro.

11. Dagkort gäller mellan kl. 05.00 – 24.00.

12. Vadning är tillåten. Vadning bör ske under försiktighet.

13. Bryggorna beträdes på egen risk.