Ordningsregler

1. Endast parkeringsplatser får användas för uppställning av bilar. Camping är förbjuden inom området.

2. Tomtmark får ej beträdas.

3. Använd toaletter och sopsäckar. Toaletter är belägna vid parkeringsplatserna. Enligt 23§ naturvårdslagen skall envar se till att han inte skräpar ner i naturen med glas, plast, papper, fiskelinor eller annat så att det kan uppstå skada eller otrevnad.

4. Använd de iordningställda eldstäderna – var försiktig med elden.

5. När allmänt eldningsförbud råder, gäller detta även för området.

6. Fiskare och besökare har skyldighet att informera sig om bestämmelser och fiskeregler.

7. Visa hänsyn mot andra fiskare för allas trevnad.