Regler för is-fiske

Premiär: När isen bär.
Fiskekortspris: 200:-/ dag. Kortinnehavarens barn t.o.m. 12 år får fritt deltaga i fisket.
Fångstmängd: Max 2 st laxartade fiskar per fiskekort.
Fiskesätt: Pimpelfiske från is.
Agn: Endast maggot är tillåtet.

Fiskebestämmelser: Fiskekort löses på www.ifiske.se, dessutom hos Peters Sport i Lagan (mån-fre kl. 10.00-18.00, lör kl. 10.00-12.00). Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas. Fiskekortet skall uppvisas vid anfordran. Personer som ertappas under utövande av sportfiske utan gällande fiskekort kommer att anmälas för olovligt fiske. Fiskare som inte följer gällande fiskeregler för Vällingasjön kommer att anmälas för olaga fiske.

Ordningsregler: Använd toaletter och sopsäckar. Toaletter är belägna vid parkeringsplatserna.. Enligt § 23 Naturvårdslagen skall envar se till att han inte skräpar ner i naturen med glas, papper, plast, avfall eller annat (t.ex. fiskelinor), så att det kan uppstå skada eller otrevnad.

Fiskare och besökare har skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och fiskeregler.

Förbud att framföra motorfordon på sjön utan särskilt tillstånd.

Allmänt: Var försiktig vid svag is. Isdubbar bör alltid medföras vid isfiske.

Fiskekort kan köpas hos följande:
www.ifiske.se

Övrig information om fisket och SFK Spöfolket kan erhållas av:
Kjell Holgersson mob. 070-5913936
Joachim Salomonsson mob. 072-0504670
Jörgen Johansson mob. 070-5714238